Szukaj
Close this search box.
Gwarantujemy doradztwo i najlepszą cenę

Znalazłeś taniej? Napisz do nas!

Pomagamy w uzyskaniu dotacji z programu „Moja Woda”. Otrzymaj nawet 6000zł! Czytaj więcej.

Dotacje z programu MOJA WODA

Pozyskaj nawet 80% dofinansowania!

Od 3 sierpnia 2023 roku można składać wnioski w ramach nowego programu Moja Woda. Otrzymane środki można przeznaczyć na inwestycje związane z zatrzymaniem wody opadowej i roztopowej oraz przeznaczeniem jej do ponownego użytku. Kto może starać się o dotację? Ile pieniędzy można otrzymać w ramach tego wsparcia i na co dokładnie można je przeznaczyć? W dalszej części testu zebraliśmy dla Was wszystkie najważniejsze informacje na ten temat.

Program Moja Woda – główne założenia

Najważniejszym założeniem programu Moja Woda jest ochrona dotychczasowych zasobów wody słodkiej. Nowy program ma zachęcić do zatrzymywania deszczówki i ponownego jej wykorzystania. Niektóre osoby, szczególnie na ogródkach działkowych, starają się zbierać wodę spływającą z rynien, jednak nie jest to wystarczający sposób. W tym celu należy wprowadzić bardziej zaawansowane rozwiązania.

Program Moja Woda przewidziany jest na lata 2020-2024. Koszty kwalifikowane edycji 2023 liczy się od 1 stycznia 2023 roku do 30 czerwca 2024 roku. Do tego samego dnia będą również podpisywane umowy z beneficjentami. Z kolei wszelkie wydatkowanie środków, za które odpowiedzialny jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, będzie realizowane do końca 2024 roku.

Kto może skorzystać z programu Moja Woda?

Program Moja Woda skierowany jest do właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych oraz domów mieszkalnych, które mają zabudowę szeregową, bliźniaczą czy grupową. O dotację na deszczówkę mogą ubiegać się jedynie osoby fizyczne. Nie skorzystają więc z niego Ci, którzy chcieliby zakupić instalację w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej czy rolniczej.

W przypadku, gdy dana nieruchomość ma kilku właścicieli, wniosek może zostać złożony tylko przez jednego z nich. Musi on jednak posiadać pełnomocnictwa pozostałych osób. Ważne jest również to, że dana inwestycja nie może już być przedmiotem innego dofinansowania realizowanego zarówno przez Narodowy, jak i Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ile środków można otrzymać w ramach programu Moja Woda?

Maksymalna kwota dotacji, o którą można się starać, wynosi 6000 zł na jedno przedsięwzięcie. Nie może ona przekroczyć 80% kosztów kwalifikowanych instalacji oraz jej wykonania. Z kolei okres trwałości całej inwestycji powinien wynosić minimum 36 miesięcy, liczone od daty jej zakończenia. Minimalna wartość inwestycji, która podlega dofinasowaniu to 2000 zł. Osoby, które otrzymały środki w ramach programu Moja Woda, są zobligowane przez ten czas do przechowywania całej dokumentacji związanej z przedsięwzięciem, na wypadek ewentualnej kontroli.

Budżet przewidziany na realizację programu Moja Woda w 2023 roku wynosi 145 000 000 zł. Środki powinny trafić do beneficjentów nie później niż do 31 grudnia 2024 roku i maksymalnie do pół roku od podjęcia decyzji o przyznaniu dotacji. Trzeba pamiętać o tym, że zadanie nie może być zakończone przed dniem złożenia wniosku.

Program Moja Woda – w jaki sposób złożyć wniosek o dotację?

Wnioski przyjmowane są od 3 sierpnia 2023 roku przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, właściwe terytorialnie dla danej inwestycji. Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym i będzie trwał aż do moment wyczerpania wszystkich środków. Wnioski mogą być składane na dwa sposoby:

 • elektronicznie – w tym celu należy w pierwszej kolejności zarejestrować się w Portalu Beneficjenta, a następnie wypełnić właściwy formularz. Opcja ta wymaga jednak potwierdzenia podpisem elektronicznym, więc mogą z niej skorzystać jedynie jego posiadacze.
 • wysyłając wydrukowany formularz pocztą lub dostarczyć go osobiście – osoby, które nie posiadają podpisu elektronicznego również wypełniają formularz dostępny w portalu, przesyłają go elektronicznie (bez podpisu elektronicznego), ale dodatkowo muszą go wydrukować, podpisać i wysłać wraz z wszystkimi niezbędnymi załącznikami na adres właściwego WFOŚiGW lub dostarczyć go osobiście.

Na co można przeznaczyć środki z programu Moja Woda?

Bezzwrotna dotacja w ramach programu Moja Woda może być przeznaczona na zakup, montaż, budowę oraz uruchomienie instalacji, która pozwoli na odpowiednie zagospodarowanie wód opadowych oraz roztopowych na terenie nieruchomości. Dzięki temu nie będą one trafiały do kanalizacji, rowów odwadniających, na sąsiednie tereny, ulice czy place. Inwestycja może obejmować takie elementy, jak:

 • zbiornik retencyjny nadziemny, otwarty, zamknięty, podziemny, szczelny lub infiltracyjny, element kluczowy: minimalna pojemność zbiornika zamkniętego lub łączna pojemność kilku zbiorników zamkniętych zamontowanych w ramach tego przedsięwzięcia nie może wynosić mniej niż 2000l (2m3)
 • przewody, które odprowadzają zebrane z rynien wody opadowe do zbiorników nadziemnych, podziemnych, otwartych, zamkniętych, szczelnych lub infiltracyjnych
 • instalacja rozsączająca
 • elementy służące do nawadniania lub innego wykorzystania zgromadzonej wody

Całe przedsięwzięcie musi być zrealizowane zgodnie z przepisami prawa, a wszystkie zastosowane w nim urządzenia oraz materiały muszą być dopuszczone na polskim rynku.

Wybierz opis pól
 • Obraz
 • SKU
 • Ocena
 • Cena
 • Ilość
 • Dostępność
 • Dodaj do koszyka
 • Opis
 • Zawartość
 • Waga
 • Wymiany
 • Dodatkowe informacje
Kliknij na zewnątrz boxa, aby zamknąć porównanie
Porównaj