Szukaj
Close this search box.
Gwarantujemy doradztwo i najlepszą cenę

Znalazłeś taniej? Napisz do nas!

Pomagamy w uzyskaniu dotacji z programu „Moja Woda”. Otrzymaj nawet 6000zł! Czytaj więcej.

Jak dobrać pojemność systemu

Jak dobrać pojemność systemu zagospodarowania wody deszczowej?

Dobór wielkości zbiornika jest kluczowym zagadnieniem przy projektowaniu systemu zagospodarowania wody deszczowej. Niedoszacowanie pojemności skutkować będzie małym udziałem zużycia wody deszczowej w ogólnym bilansie zapotrzebowania w stosunku do potencjału i możliwości jej pozyskania, z kolei za duży zbiornik może spowodować długi okres rotacji wody w zbiorniku co negatywnie przełoży się na jej jakość. Zbiornik zawsze dobierany jest indywidualnie uwzględniając różne parametry m.in. lokalizację i typ obiektu. Istnieje kilka założeń przyjmowanych do kalkulacji przy wyznaczania pojemności zbiornika. Za najprostsze narzędzie uważa się następujące kryteria:

 • 5% średniego rocznego opadu,
 • 14-30-dniowe zapotrzebowanie na wodę do spłukiwania toalety, 3-miesięczne do podlewania ogrodu,
 • 1 m3 zbiornika na 1 osobę korzystającą z instalacji,
 • 1 m3 zbiornika na 25 m2 dachu, z którego zbierana jest woda opadowa.

Radzimy jednak by wykonanie takiej kalkulacji pozostawić firmie zajmującej się dostawą rozwiązań zagospodarowania deszczówki. Profesjonalne firmy korzystają ze specjalnych programów oraz własnego doświadczenia, by dobrać optymalne rozwiązanie do danego zapotrzebowania. Programy do doboru systemu zagospodarowania deszczówki uwzględniają w obliczeniach wszystkie aspekty pracy takiego systemu: zapotrzebowanie i kierunki zagospodarowania wody opadowej, ilość osób korzystających z systemu, wielkość obszaru do podlewania, lokalizację (od niej zależy wielkość opadu rocznego), powierzchnię dachu, ewentualnie rozległość terenu utwardzonego z którego będzie zbierana woda oraz bezwymiarowy współczynnik spływu. Wartość współczynnika spływu wynika z rodzaju i materiału jakim pokryty jest dach. Charakterystyka dachu ma również wpływ na czystość wody – najmniej zanieczyszczoną deszczówkę pozyskuje się z dachów stromych, pokrytych gładkimi materiałami. Można spróbować obliczyć pojemność zbiornika we własnym zakresie opierając się na bilansie dopływu wody do zbiornika i jej zapotrzebowaniu. Poniższa metoda pozwala dobrać zbiornik przy uwzględnieniu specyfiki opadów w danym regionie.

WZÓR 1

wzor-1

Q – roczna ilość wody uzyskanej z dachu [dm3/rok],

P – roczne zapotrzebowanie na wodę [dm3/rok],

liczba dni – przyjmowany okres bez wystąpienia opadu.

Posłużmy się przykładem:

 • dom zamieszkany przez 4 osoby,
 • powierzchnia dachu 120 m2,
 • lokalizacja obiektu w obszarze o opadzie rocznym 650 mm
 • współczynnik spływu 0,8
 • woda opadowa wykorzystywana jest do spłukiwania WC oraz prania
 • przyjęty okres bez opadu 21 dni.

Roczny uzysk wody:

Q = 120x650x0,8 = 62 400 [dm3/rok]

Roczne zapotrzebowanie – w oparciu o tabelę 1:

P = (4x38x365)+(4x18x365) = 55 480+26 280 = 81 760 [dm3/rok]

Tab. 1. Struktura zużycia wody przeznaczonej na potrzeby bytowo-gospodarcze

Struktura zużycia wody Zużycie [dm3/Mxd] %
min.-maks. średnie
Picie i gotowanie 3-5 4 3
Mycie naczyń 10-15 12 10
Mycie ciała 10-15 12 10
Kąpiel pod prysznicem lub w wannie 25-40 33 26
Spłukiwanie miski ustępowej 30-45 38 30
Pranie 16-20 18 15
Sprzątanie i inne potrzeby 6-10 8 6
Razem 100-150 125 100

Pojemność zbiornika:

WZÓR 2

wzor-2

Z obliczeń wynika, iż w przypadku powyższych danych optymalny byłby zbiornik o pojemności ok. 4,3 m3.

Tab. 2. Współczynnik korekcyjny (spływu)

Rodzaj pokrycia dachowego Współczynnik spływu
Dachówka glazurowana 0,9
Dachówka ceramiczna 0,8
Łupek 0,8
Dachówka cementowa 0,6
Dach płaski z posypką żwirową 0,6
Dach trawiasty 0,3-0,5

Wielkość opadu

wzor-3Na większości terytorium Polski (tereny nizinne) roczny opad kształtuje się na poziomie 500-600 mm, jedynie w terenach wyżynnych i górskich ilość ta zwiększa się aż do 1200-1300 mm; w terenach nadmorskich deszczu spada rocznie ok. 800-900 mm. Powyższe ilości wskazują, iż Polska należy do krajów posiadających niedobór wody opadowej. Wzrasta deficyt wody czystej, a zwiększające się zanieczyszczenie środowisko sprawia, iż koszty jej uzdatniania wzrastają z roku na rok. Staje się więc pewne, iż w latach kolejnych ceny wody będą systematycznie rosły, a co za tym idzie poszukiwanie nowych sposobów jej oszczędzania oraz wykorzystania deszczówki staje się tematem naglącym.

Każde planowanie jest pewnym szacunkowym wynikiem do obliczenia którego przyjmuje się m.in. dane historyczne, tym niemniej to na ich podstawie podejmujemy decyzje o dalszych kierunkach naszych działań. W zależności od dziedziny tworzenie planu jest obarczone mniejszym lub większym ryzykiem. Tak też jest w przypadku deszczówki. Założenia opierają się głównie o średnią wartość opadów z lat ubiegłych, przy zbliżonym i w miarę stabilnym zapotrzebowaniu na wodę. Wiemy, iż niestety zdarzają się długie okresy bezdeszczowe, a na drugim biegunie napotkamy skrajnie ulewne opady. Ten fakt natomiast powinien wręcz wzmocnić argumentację przemawiającą za zastosowaniem systemu zagospodarowania wody deszczowej. Woda zmagazynowana w zbiorniku może być sukcesywnie wykorzystywana w okresie suszy, a z kolei przyjęcie części nadmiaru wody przez zbiorniki może zapobiegać lokalnym podtopieniom oraz pomoże kanalizacjom deszczowym w odprowadzeniu wody opadowej. Dziś bardzo często zdarza się, że istniejąca infrastruktura podziemna nie jest w stanie  odebrać znacznej ilości wody zbieranej z utwardzonych, nieprzepuszczalnych powierzchni, np. chodników, ulic, palców, parkingów, etc. Wystarczy rozejrzeć się wokół ile na osiedlach mieszkaniowych pozostało dostępnej powierzchni zielonej, o centrach miast nie wspominając.

Wybierz opis pól
 • Obraz
 • SKU
 • Ocena
 • Cena
 • Ilość
 • Dostępność
 • Dodaj do koszyka
 • Opis
 • Zawartość
 • Waga
 • Wymiany
 • Dodatkowe informacje
Kliknij na zewnątrz boxa, aby zamknąć porównanie
Porównaj